Yangın Mali Sorumluluk Talimatları
- Komşuluk mali sorumluluk : Doğal afetler dışındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu komşu bina veya mallarında oluşan zararları karşılar.

- Kiracı mali sorumluluk : Kiracı veya kullanıcının doğal afetler dışındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu binaya vereceği zararları karşılar.

- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu : Kiralanan bina sebebiyle, doğal afetler dışındaki diğer risklerden dolayı oluşan yasal sorumlulukları teminat altına alır.

- Kiracının Kira Kaybı : Peşin ödenmiş kiranın, işlememiş isabet eden kısımdan yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucu yoksun kalınan kira kaybını teminat altına alır.

- Malik veya hak sahibinin kira kaybı : Malikin, hasar sonrası binada yapılacak onarımlar için geçen sürede kaybedeceği kira bedelini teminat altına alır.Bu süre bir sene ile sınırlıdır.